Kde se Bože jenom skrýváš?
copyright  ©  Karel Jíra 2014